צפו בקליפים המעוררים והנוגעים ללב כל הורה הקורא ממש כעת שורות אלו • מתוך מצגת ההסברה "והצלתי" בהפקת ועידת הרבנים לביצור חומות הדת • הורים יקרים: זה בדיוק בשבילכם. צפו ותזכו בעז"ה לרוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציכם.