אלדד פירט במכתב את השתלשלות האירועים שהובילו לקבלת ההחלטה לפתיחת חקירה בפרשת "המימד החמישי" והבהיר כי ההחלטה התקבלה בהתאם לעמדות הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות ולא נבעה משיקולים זרים

ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, פרסם הערב (שני) מכתב המפרט את השתלשלות הטיפול בפרשת חברת "המימד החמישי", המכתב הגיע כמענה לפניית עמותת "משמר הדמוקרטיה הישראלית", ונועד להפריך את הטענות לפיהן עיתוי ההחלטה לפתוח בחקירה נבע מהתערבות פוליטית. "אנו דוחים מכל וכל את הטענה שעולה במכתבכם, כאילו ההחלטה לפתוח בחקירה בעניין 'הממד החמישי' ועיתויה נבעו משיקולים פוליטיים". כתב אלדד.

מ"מ פרקליט המדינה הסביר כי "ההחלטה בעניין באה לאחר בחינת הדברים לגופם, והתבססה על עמדות הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות. משך הטיפול בעניין זה נבע מן הצורך לבחון את החומרים הרלוונטיים ואת מכלול השיקולים הנוגעים בדבר".

אלדד פירט במכתבו את השתלשלות האירועים – דוח מבקר המדינה ובו החששות כלפי העסקה עם "הממד החמישי" פורסם במרץ האחרון. ביוני הוחלט, לאחר בחינה ראשונית של הנושא ובהמלצת המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, מומי למברגר, לבקש ממבקר המדינה את החומרים הרלוונטיים.

במשך כל השנה שעברה הועברו החומרים, ומדי כמה חודשים התבקשו מסמכים נוספים – עד החודש שעבר. "בחודש אוקטובר 2019 ,בהמשך לשיח שהתקיים עם מבקר המדינה בנוגע למדיניות העברת מסמכים בין מבקר המדינה לגורמי אכיפת חוק, הועברו לפרקליטות המסמכים שהתבקשו ממשרד מבקר המדינה". המכתב ממשיך לפרט: "בחודש נובמבר 2019 ,לאחר שנבחנו בפרקליטות החומרים שהתקבלו ממשרד מבקר המדינה, החליט פרקליט המדינה דאז כי יש לבקש ממבקר המדינה מספר מסמכים
נוספים בעניין. ואכן בהמשך לכך, נעשתה פנייה בעניין למבקר המדינה".

לפני כחודש, ב-20 בינואר, התקיימה ישיבה בנושא בראשות היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, בה נאמר כי החומרים אינם מעלים חשד למעורבות של נבחרי ציבור, אך נדרשו בירורים נוספים עם גורמים שלא נכחו בישיבה – ונקבעה ישיבה נוספת לסוף פברואר.

"בסמוך לכניסתו לתפקיד, קיבל ממלא מקום פרקליט המדינה עדכון בדבר תיקים שנמצאים בתהליכי קבלת החלטה, וביניהם תיק זה", נכתב. בינתיים, בתחילת החודש הנוכחי, מונה אלדד לתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה ונכנס לתפקיד. בשבוע שעבר, נכתב, פנו מספר גורמים לאלדד – ובהם גם השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, שכבר פנה בעבר ליועמ"ש בעניין וטען שאינו יכול לטפל בליקויים שנמצאו בדוח מבקר המדינה, שכן המבקר לא יכול להעביר לו את כלל החומרים בעניין בשל האפשרות שתיפתח חקירה פלילית.

מ"מ פרקליט המדינה ביקש להכין תשובה לפניות, ולשם כך ביקש לעיין בתיק ולהבין היכן מצויים הדברים. בהמשך, ביקש מ"מ פרקליט המדינה לשמוע את משרד המשפטים ועמדת הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות, לצורך גיבוש עמדה לדיון שהיה צפוי להתקיים אצל היועץ המשפטי לממשלה. במסגרת זו הציגו הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות את
עמדתם כי יש מקום להעביר את הנושא לטיפול במישור הפלילי.

למחרת היום, העלה היועץ המשפטי לממשלה את העניין בפני מ"מ פרקליט המדינה בפגישת עבודה ביניהם. מ"מ פרקליט המדינה הציג את עמדתו וציין בפני היועץ המשפטי לממשלה כי אין מעורבות של נבחר ציבור בעניין. לאחר דברים אלה, החליט היועץ המשפטי לממשלה להעביר את העניין למ"מ פרקליט המדינה, לצורך גיבוש המתווה המתאים להמשך הטיפול בנושא, לפי שיקול דעתו.

אלדד אף ציין בפני מנדלבליט כי ככל שהפרשה לא מעלה חשדות כלפי נבחרי ציבור, הרי שאין הצדקה לבצע בה בדיקה מקדימה, וגם אין חשש כי היא תשפיע על הבחירות, כפי שמעלות חקירות של נבחרי ציבור ושל מועמדים. המסקנה הייתה כי דינו של התיק ככל תיק אחר.

לדברי אלדד, באותה הזדמנות סוגיית היחידה המתאימה לחקור את העניין, והיא נדונה בין היתר תוך שמיעת עמדת מנהלת מח"ש. כלל הגורמים המקצועיים שהיו בישיבה סברו כי נכון שבשלב הראשון תועבר החקירה לטיפול משטרת ישראל, אולם ככל שיועלו טענות גם כלפי מי מגורמי המשטרה אשר היו מעורבים בהתקשרות עם החברה, יהיה צורך לבחון אם יש מקום לערב את מח"ש בחקירה. מ"מ פרקליט המדינה קיבל עמדה זאת.

"מהשתלשלות הדברים עולה בבירור כי עמדת ממלא מקום פרקליט המדינה התבססה על עמדות הגורמים הרלוונטיים בפרקליטות בנושא, וכן כי לא היה כל עיכוב בקבלת ההחלטה בעניין זה. עם הגעתו של מ"מ פרקליט המדינה ללשכת פרקליט המדינה הוא נדרש לנושא על פי סדרי העבודה המקובלים. כפי שפורט בהרחבה לעיל, לצורך הכרעה בעניין התקיימה התייעצות מחודשת עם הגורמים הרלוונטיים, שהציגו את עמדתם בפני מ"מ פרקליט המדינה. הוסכם על כלל הגורמים, כי מכלל המסמכים שהתקבלו בעניין לא עולה בשלב זה כל חשד קונקרטי ביחס לח"כ או איש ציבור אחר המתמודד בבחירות הקרובות אלא נגד גורמים אחרים בחברת 'הממד החמישי'".