מעמד סיום מסכת בבא בתרא וציון חצי יובל ליסוד כולל 'משנת אליהו' ברכסים בראשות הרב יוחאי אשכול שליט''א ובהשתתפות רבני רכסים • צילום: אהרן ברוך ליבוביץ