ביום ראשון התקיימה בבני ברק שמחת נישואי בן הגאון רבי אהרן חדד שליט"א ראש ישיבות שערי תבונה, בהשתתפות ראשי ישיבות, רבנים, אישי ציבור ומאות מתלמידי ובוגרי הישיבה • צילום: יעקב כהן