אבל כבד בירושלים: הגה"צ רבי יצחק דוד ברייטשטיין זצ"ל מזקני וחשובי קהל פרושים

אבידה גדולה בקרב קהל הקודש בירושלים עם פטירתו של האי גברא רבא, צדיק וישר, המנוח נולד בירושלים לאביו הגאון החסיד המפורסם רבי אברהם מרדכי ברייטשטיין זצ"ל ספרא דדיינא ביד"צ העדה החרדית בירושלים, 

משחר נעוריו המית עצמו באהלה של תורה, מאריות שבחבורה בישיבה "למצוינים" ומבחירי תלמידיו של ראש הישיבה הגרח"א טורצין זצוק"ל ומשם נלקח לחתן ע"י שר התורה והיראה הגאון הצדיק רבי יוסף דינקעליס זצוק"ל מגדולי התורה ושומרי משמרתה, שנהיה לתלמידיו הקרוב וקנה ממנו תורה ודעת.
דעתו ברורה ושיטתו איתנה בדרכם של גדולי ירושלים נבג"מ, ויבלחט"א כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ד טורצ'ין שליט"א רבה של מקהלות הפרושים בארה"ק.
איש חי רב פעלים, עם הקמתו של הישוב החרדי בבית שמש, העתיק את משכנותו לעיר הצעירה, וייסד את "קו המהדרין" שנתפרסם בכל העולם, למרות התנכלויות השלטונות לשבור את הקו לא נכנע ופועל בעיר עד היום, במטרה מוצהרת להתבדל מרוחות הרחוב ובעת הנסיעה לשהות במחיצתם של יראי ה'.
בהיותו מתגורר בשכונת זכרון משה היה מתפללים הקבועים בבית הכנסת הגדול, והיה ממקורביו של עמוד ההוראה הגאון האדיר הגרי"י פישר זצוק"ל.
בהיותו עובד לפני התיבה עורר את הקהל בתפילתו של תלמיד חכם. בתקופה האחרונה על אף מכאוביו וחולשתו, טרח להגיע לבית הכנסת "זכרון משה" להתפלל בציבור. בפטירתו נעקרה דמות של אחד התלמידי חכמים שבירושלים שהתהלך בצידי הדרכים.
השאיר אחריו דור ישרים יבורך בני ובני בנים מרבצי תורה ויראה, בניו: הרה"ג ר' צבי יהודה שליט"א מנהל רוחני בישיבת תולדות אהרן,  הרה"ג ר' שלמה זמן ברייטשטיין שליט"א מראשי הנהלת העדה החרדית, הרה"ג ר' חיים יוסף שליט"א,  הרה"ג ר' שלום יעקב שמחה שליט"א, הרה"ג ר' יואל שליט"א, הרה"ג ר' ירחמיאל שליט"א,
הלויה תצא היום בשעה 2.30 מביתו רח' פרי חדש בתי אורנשטיין

3 תגובות

תודה רבה למשפחת מרן ראטש הישיבה הגרי"ד שליט"א
על הכתבה הנאה לכבוד זקננו זצל

גיסו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א

חסרים 2 בנים ברשימה
שמעון מטבריה
ור'משה נחום ממיר בית שמש

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *