המקובל הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בעיצה מיוחדת והבטחה איך להינצל ממגיפת הקורונה המשתוללת בימים אלו ברחבי העולם. "אני מבטיח ומברך בברכת כהן". הגר"ג שליט"א הוסיף ואמר: "תבחנו אותי בזה" • צפו