שר הביטחון אישר את המינויים במטה הכללי: לתפקיד מפקד פיקוד המרכז ימונה אלוף תמיר ידעי. לתפקיד מפקד פיקוד העורף ימונה תת-אלוף אורי גורדין שיועלה לדרגת אלוף. לתפקיד ראש אגף בניין הכוח ימונה תת-אלוף תומר בר שיועלה לדרגת אלוף

שר הביטחון, נפתלי בנט, אישר היום (שלישי) את המלצת הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי לשורת מינויים במטה הכללי בהם מינוי לתפקיד "אלוף פיקוד איראן" עליו הוחלט לאחרונה כמי שיהיה ממונה לרכז את המאבק הישראלי באיראן ובגרורותיו ברחבי המזרח התיכון. ארבעת המינויים החדשים, לפיקוד לאלוף פיקוד המרכז, אלוף פיקוד העורף וראש אגף בניין הכוח, יכנסו לתוקף בחודשים הקרובים.

מדובר צה"ל נמסר כי לתפקיד מפקד פיקוד המרכז ימונה מפקד פיקוד העורף, אלוף תמיר ידעי. לתפקיד מפקד פיקוד העורף ימונה ראש מטה זרוע היבשה, תת-אלוף אורי גורדין שיועלה לדרגת אלוף. לתפקיד ראש אגף אסטרטגיה ואיראן ימונה ראש החטיבה האסטרטגית, תת-אלוף טל קלמן שיועלה לדרגת אלוף. לתפקיד ראש אגף בניין הכוח ימונה ראש מטה חיל האוויר היוצא, תת-אלוף תומר בר שיועלה לדרגת אלוף.

כזכורת, במסגרת התוכנית הרב שנתית 'תנופה', ולאחר שבוצעה עבודת מטה לבחינת מספר חלופות, החליט הרמטכ"ל על שורת שינויים במבנה המטה הכללי של צה"ל. "שינויים אלה נובעים מהצורך למקד ולחזק את בניין הכוח הרב-זרועי, שהופך למורכב יותר וגדל בהיקפו, ובמקביל להעמיק את העיסוק באסטרטגיה הצבאית בכלל ובזירה האיראנית בפרט", נמסר מדובר צה"ל.

הרמטכ"ל קבע כי אגף התכנון של צה"ל יעסוק במשימת בניין הכוח הרב-זרועי בלבד, כמפקדה האמונה על פיתוח שיטות לחימה ואמצעי לחימה בראייה רב-זרועית. "מיקוד זה הוא צו השעה, לאור ריבוי הפרויקטים המשותפים למספר זרועות ומורכבות ניהולם". האגף לבניין הכוח יאפשר לחזק את הקשר עם מפא"ת והתעשיות הביטחוניות בישראל, וכן יאפשר לנהל ולבקר בצורה אפקטיבית יותר אחר שורת פרויקטים רב-זרועים ומימוש תר"ש 'תנופה'.

שינוי נוסף שייצא לדרך, נוכח האיום המתפתח מזירת איראן, הוא הקמת אגף חדש בפיקוד אלוף, שיעסוק בשני נושאים מרכזיים: תכנון ותכלול האסטרטגיה הצבאית וריכוז הפעולות לעיצוב ולתכנון המערכה למול הזירה האיראנית. "האגף יעסוק באסטרטגיה צבאית בקשב גבוה יותר וירכז את הפעילות לעיצוב ותכנון המערכה למול הזירה האיראנית – הביצוע יישאר במפקדות הראשיות שאמונות על כך היום", מסביר דובר צה"ל, תא"ל זילברמן.

לאור זאת קבע הרמטכ"ל כי: א. אגף "בניין הכוח" ימוקד במשימת בניין הכוח הרב-זרועי. ב. יוקם אגף "אסטרטגיה ואיראן" בפיקוד אלוף, אשר יכלול את החטיבה האסטרטגית וחטיבת קשרי החוץ. בהמשך יקבע אופן עיסוקו למול הזירה האיראנית. ג. מפקדת העומק תישאר במתכונתה ואת הפיקוד עליה יקבל אלוף איתי וירוב, נוסף על תפקידו כמפקד המכללות הצבאיות.