הילולת הרה"ק בעל החלקת יהושע מביאלא זצוק"ל בצל נכדו כ"ק אדמו"ר מביאלא פשיסחא שליט"א