שבת 'ושקל אשא' בשבת קודש פרשת משפטים שקלים בעיר בקערעסטיר בראשות כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א לתומכי קרן הבנין שבית המדרש החדש תולדות אברהם יצחק בלונדון • צילום: יהושע פרוכטר