צפו בשיעור מיוחד על פרשת השבוע מאת כ"ק האדמו"ר ממז'יבוז' שליט"א