תְּנוּ כָבוֹד לַתּוֹרָה • מעמד כבוד התורה בישיבת 'מבצר התורה' קרעטשניף ירושלים

מעמד "כבוד התורה" בישיבת מבצר התורה קרעטשניף ירושלים באלעד תלמידי הישיבה נבחנו בע"פ על כל מסכת בבא מציעא אצל גדולי הרבנים שליט"א בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ובמעמד גדולי ישראל ורבני העיר שליט"א • צילום: משה גולדשטיין

בליל שישי משפטים התקיים מעמד רב רושם "מעמד כבוד התורה" בראשות מרנן ורבנן שליט"א, לכבודם של אותם צורבא מרבנן שזכו לסיים מסכת בבא מציעא בהבנה מעמיקה ובידיעה ושליטה מושלמת במשך השנה החולפת, ובחזרה קצרה בת שבוע חזרו על כל מסכת בבא מציעא ועמדו בכור המבחן אצל גדולי הרבנים שליט"א בהצלחה גדולה ומפליאה כל רואיה.
במשך ימי החזרה על מסכת בבא מציעא זכו בני הישיבה להופעת גדולי הרבנים שליט"א שהטריחו עצמם לבוא לשערי היכל הישבה, ובמשך שעה ארוכה בחנו את התלמידים בשאלה אחר שאלה לפי סדר הדפים, ואלה הם הרבנים הגאונים שליט"א [לפי סדר הימים], רבי שלמה גרינברגר שליט"א דומ"ץ אהבת שלום ויזניץ על פרק שנים אוחזין. רבי אברהם פייברגער דומ"ץ דחסידי סאטמאר על פרק אלו מציאות והשוכר את האומנין. רבי מרדכי ליבוביץ שליט"א על פרק המפקיד ופרק השוכר את הפועלים, רבי יעקב שאול לייזר שליט"א דומ"ץ צאנז אלעד על פרק השואל ופרק הבית והעליה. רבי יוסף יצחק קופטייל שליט"א דומ"ץ טשערנאביל אלעד על פרק המקבל. ביום האחרון של החזרה זכו להופעתו של הגאון רבי חיים שכטר שליט"א מגדולי הגאונים בב"ב,  אשר במשך כשעתיים עבר דף על דף על כל מסכת בבא מציעא בשאלה אחר שאלה. אכן, מה נהדר היה מעמדי כבוד התורה אלו, כאשר הרבנים שליט"א מביעים את התפעלותם הנרגשת ממחזה זה.
כאמור, בליל שישי לסדר משפטים התקיים מעמד פאר והדר "מעמד כבוד התורה", כאשר בראשיתו נערך סעודה לכבודה של תורה לתלמידי הישיבה.
הס הושלך בכל רחבי האולם עת כניסת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בליווי הרבנים הבוחנים ה"ה הגאונים רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד שערי הוראה ורבי זושא הורביץ שליט"א רב דקהילות החסידים באלעד, בזה אחר זה נשמעו שאלות מחודדות בשבילי מסכת בבא מציעא מפי הרבנים שליט"א ומכל רחבי האולם נשמעות תשובות נשלפות  בזה אחר זה, גדולי ישראל ה"ה כ"ק גאב"ד מאקווא שליט"א וכ"ק גאב"ד חוג חתם סופר שליט"א שנכחו בעת מעמד המבחן הביעו את התפעלותם הגדולה ממעמד נורא הוד זה, כמו כן אחזה התרגשות עצומה אצל הורי התלמידים שליט"א כאשר נתקיים בהם הפסוק הזורעים בדמעה ברינה יקצורו.
בקשב רב נשמעו משאו המרכזי של הגה"ח רבי ישראל זושא הלוי הורביץ שליט"א רב דקהילות החסידים אלעד, שהעלה בשבח מערכות החזרות שמתקיים בישיבה, חזרה אחר חזרה, עד שזוכים לראות שבחורים שולטים בכל המסכת גם לאחר חצי שנה שנלמד בישיבה, והוסיף עוד להאריך במעלות החזרות שזו ערובה לקנין התורה, וכפי שנוכחנו לראות במעמד זו.
בחרדת הקודש ובהדרת הכבוד נשמע משא הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שנשא דברים במעלת לימוד התורה מתוך יראת שמים בדרכי החסידות, ועורר על שנות הבחרות שהם שנות היסוד לבניית אישיות לתורה וחסידות והיותם מוכנים בהמשך דרכם לבנות בית נאמן בישראל.
מיד עם סיום דברות קדשו פתח שוב הגאון ר' זושא הורביץ שליט"א במבחן נוסף לתלמידי שיעור א' על חצי מסכת בבא קמא שנלמד זה השנה, לאחר כך  נשא דבר ההורים בשירים ובחרוזים ע"י אומן מומחה הרה"ח ר' יואל הערשקוויטש שליט"א, בסיומו של המעמד חילק כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א תעודת הוקרה והערכה לכל תלמידי הישיבה על ההשקעתם העצומה בהתמדה ויגיעה עד הגיע הלום לקנין במסכת בבא מציעא.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *