מעמד 'טהורים ירשוה' בקהילת חסידי ברסלב בראשות הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר

מעמד הוד "טהורים ירשוה', בו התאספו מאות אברכי קהילת ברסלב הם וביתם להודות ולהלל על שמירת וטהרת הבית מכל פגעי הטכנולגיה הארורה המשתוללת בראש כל חוצות, ולשיר ולרנן לקל חי על שהבדילנו מן התועים ורוממנו מכל טומאות הרחוב הסואן וסוער במבול נורא.צילום: שוקי לרר

אשרי עין ראתה קהל קדושים. רוגשים בקרבתם להתקדש ב'חבר' קדושים. מי ימלל ומי יפאר את שגב תפארת קדושת המעמד הנורא הוד "טהורים ירשוה', בו התאספו מאות אברכי קהילתנו הם וביתם להודות ולהלל על שמירת וטהרת הבית מכל פגעי הטכנולגיה הארורה המשתוללת בראש כל חוצות, ולשיר ולרנן לקל חי על שהבדילנו מן התועים ורוממנו מכל טומאות הרחוב הסואן וסוער במבול נורא.

במעמד הנפלא בו הסבו לסעודת מצוה ערוכה בטוב טעם כראוי לכבוד רוממות הקדושה והטהרה יסוד חיותנו,

ליושב ראש המעמד מונה הרה"ח ר' שמעון אנשין שליט"א שהנחה את המעמד בטוב טעם ודעת נפלא.

אורח הכבוד הוזמן להשמיע את דבריו ה"ה הרב הגאון רבי מרדכי גלבר שליט"א מרבני בני ברק נכדו של מרן בעל 'שבט הלוי' – שהשמיע זעקת לבו על חללי בת עמי ואת ההלכה הפסוקה מחד גיסא ועל גודל הזכייה של קהילתנו הקדושה להציל עצמם מחורבן איום זה.

משא המרכזי – נשמע מפי הגה"ח רבי שאול סירוטה שליט"א ראש כוללי "אש דת למו" ומראשי הקהילה – שהשמיע את דברים הנעימים על גודל אשרינו ונעימות גורלנו שזכינו להיות מן הרחוקים מאד ממה שנעשה כיום בחיי החולין, יחד עם דברי עידוד ל'בית יעקב' על עוצם חלקן וכוחן להיות חומה לבית היהודי על ידי תמימותן ואמונתן.

לאחר מכן נשמעו דברים הבוערים כלפידים מפי הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א שעורר וחיזק מאד על חיי קדושה שהם הם החיים הנצחיים והצלחת הנפש בזה ובבא, הדברים נסכו טללי תחי להתעצם ולהמשיך לעמוד על המשמר ולהוסיף בקודש בכל עת.

בהמשך, חילק הגרי"מ שליט"א לכל אחד מהמשתתפים 'תעודת הוקרה' על היותו 'חבר' הפורש מכל סרך טומאה ואף החולין הם על טהרת הקודש.

בשיר וזמרה והלל והודאה ביטאו כל האברכים את רחשי תודתם לקל עליון שמסר עולמו לשומרים ב'תיבת נח' זו, שבעזרת ה' תוסיף ותגדל כרצון צדיק ביתר שאת וביתר עז.

אשרינו אשרינו אשרינו

כתבה: אתר ברסלב נייעס

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן