מעמד 'להיקהל' של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א בעיר ביתר עילית למען יהדות התורה •  צילומים: אנשיל בעק