מטרת הביקור היה ר' שלום מרדכי רובשקין הי"ו המרצה עונש מאסר ממושך ואכזרי, בתוככי כלא 'אודעסוויל', כאשר אמש הוא חגג יום הולדת 53, עד כמה שניתן לחגוג בין כותלי הכלא.

המשפיע החבד"י  הרב יהודה לייב גרונר שליט"א אשר כיהן גם כמזכירו של הרבי זיע"א, נסע בחול המועד סוכות לבקר את ר' שלום מרדכי רובשקין הי"ו המרצה עונש מאסר ממושך ואכזרי, בתוככי כלא 'אודעסוויל', כאשר אמש הוא חגג יום הולדת 53, עד כמה שניתן לחגוג בין כותלי הכלא.

קרא עוד:

[postim]

בית הכלא שוכן במרחק שעתיים וחצי נסיעה נסיעה מניו יורק, כל זאת לא מנע מהרב יהודה לייב לנסוע לחזק את האסירים היהודיים הכלואים שם, בבית הכלא שני מחלקות, מחלקה עם פיקוח, ומחלקה שנייה עם פיקוח הדוק במיוחד, אשר שם שוהה הרה"ח ר' שלום מרדכי רובשקין הי"ו, בשני המחלקות ערך הרב גרונר התוועדות עם האסירים היהודיים, וחיזקם ועודדם לכבוד החג.

את הביקור המרומם ארגן והוציא אל הפועל הרב אברהם רייכטער, חסיד חב"ד אשר מכהן גם כרב בית הסוהר, הרב גרונר שיבח והוקיר מאד את הרב רייכטער אשר עומד לימין האסירים ודואג להם ללא לאות במסירות איומה עד אין קץ, למען הקלת התקופה והמצב שעובר עליהם.