ככלות השלושים: עצרת לזכר רבי דוד בוסקילה זצ"ל מפקח מוסדות 'אוצר התורה' במרוקו וצרפת

ככלות השלושים למקים עולה של תורה אשר כל ימי חייו היו שרשרת רצופה של מסירות נפש בעמלה של תורה, הגאון רבי דוד בוסקילה זצ"ל מנהל ומפקח מוסדות "אוצר התורה" במרוקו ובצרפת התקיים עצרת מספד והתעוררות בראשות גדולי תורה מוקיריו ותלמידיו ממרוקו ומצרפת בבית הכנסת "בית רמח"ל" בשכ' הר נוף בירושלים.
 • מזעזע: מה מבקש ילד שסובל בלי הפסקה

  תוכן מקודם

 • עזרו לאבא ואמא לשמור עלי

  תוכן מקודם

 • צפו: הבקשה המצמררת של ילד CP

  תוכן מקודם

 • בזכות כח הצדקה והתפילה מידה כנגד מידה יזכו להתארס עד ראש השנה תשפ"ב

  תוכן מקודם

מרדכי כהן

לפני תפילת מנחה ערכו את הלימוד כסדר הנהוג אצל יוצאי מרוקו תהילים, פרשת השבוע, משניות וזוהר לע"נ המנוח זצ"ל.

לאחר התפילה נאמרו דרשות הרבנים שליט"א. את העצרת פתח הגאון רבי אליהו אברג'ל חבר ביה"ד הגדול ובעל שו"ת "דברות אליהו", אחריו הרה"ג ר' יונה רפאלי ר"י "פאר השלום", האדמו"ר הרה"צ רבי יחיאל אבוחצירא רבה של רמלה, הרה"ג ר' שמעון בוסקילה רב קהילה במונטריאול-קנדה, תלמידו ר' דוד דדון מקהילת "אוצר התורה" שהגיע במיוחד ממרוקו, בנש"ק הרב שמעון בוסקילה רו"מ "נר יצחק", בנו הרה"ג ר' גד בוסקילה רב ק"ק "נתיבות ישראל" ברוקלין ניו יורק, את מסכת הדרשות חתם תלמידו המקובל הרה"ג רבי מרדכי שריקי ראש ישיבת בית רמח"ל.

הרבנים העלו על נס את מסכת חייו העניפה בהרבצת תורה ובהקמת עולה של תורה במרוקו ובצרפת כאיש חינוך דגול עם אחריות רבה לבני קהילתו במשך עשרות בשנים.

הזכירו את דמותו של דודו הגדול ומדמויות ההוד של אוהבי ולומדי תורה וחסד בדור האחרון, שביתו היה בית ועד לחכמים הגאון רבי יעקב בוסקילה זצ"ל אשר שם ראה המנוח רבי דוד זצ"ל את הטוב עין הגדול.

מידותיו הנעלות כי רבות הן, על הזכות הגדולה בהקמת עולה של תורה – סולת נקיה תוך כדי עמידה על המשמר ונשיאה בעול בחינוך הטהור מתוך אחריות במשך למעלה מיובל שנים במוסדות "אוצר התורה" אשר בהם כיהן כמפקח שנים רבות. זכה רבי דוד שראה עולמו בחייו, אשריו שזכה, יהי רצון שיהיה למליץ יושר על משפחתו ועל כלל ישראל.

את מסכת ההספדים חתם בנו הרה"ג ר' גד בוסקילה רב ק"ק "נתיבות ישראל" ברוקלין ניו יורק, בראשית דבריו הודה בשמו ובשם כל המשפחה לתלמידו המרא דאתרא המקובל הרה"ג רבי מרדכי שריקי ראש ישיבת בית רמח"ל שגם בעצרת השבעה וגם בעצרת השלושים כיבד אותנו כדי לקיים את ההספדים וסעודת המצוה במקום מפואר ומקודש זה.

בדבריו אמר שבכל ימי השבעה והחודש אנו מרגישים ממש את המשפעות של המילים של עוד אבינו חי, רבנים גדולים בעלי משפחות חשובות אמרו בפנינו שכל מהותם והתורה שזכו לעצמם ולחינוך ילדיהם זה זכותו של האבא רבי דוד זצ"ל.

סיפר עובדות רבים על הנהגתו המיוחדת בחינוך עם דוגמאות נפלאות על האחריות של מחנך, על הכרעות כבדות משקל כמה איכפתיות היתה לו לכבוד המחנכים.

ביאר שהמשנה הראשונה בש"ס ברכות היא מתחילה במימרא של רבי אליעזר ובסיום הש"ס במסכת עוקצין מסתיים גם רבי אליעזר שהוא האחרון המוזכר בש"ס וביאר נפלא ואמר שרבי אליעזר הוא רבי אליעזר הגדול שאביו לא ידע תורה ולא רצה שבנו ילמד תורה עד שכפי שמסופר בגמרא שהגיע לרבי יוחנן בן זכאי כדי ללמוד תורה אצלו וכשהגיע נשאל מה יודע, וענה שלא יודע כלום, ואז קיבלו לתלמיד ונעשה לגדול הדור ואז לאחר שנים שלמד תורה, דרש בין כל החכמים ואביו שהגיע למעמד הנכבד, נדהם לדרגה שבנו רבי אליעזר הגיע ואז נתן לו ירושה גדולה.

היתה לו מסירות מיוחדת לכל ילדי או ילדה ולא משנה מאיזה בית היה מגיע הילד וכשהשתתף בכנס מורים פדגוגיים ונשא דרשה נפלאה על מהות החינוך, הרבנים שהשתתפו בכינוס שאלו מהיכן קיבל תעודה להוראה על כישוריו וענה לו …ממרוקו!

תמיד ברח מן הכבוד, היה חסיד ועניו, והביא סיפורים והנהגות שהיו לו וגם מקרים שהיה לו שמירה מיוחדת שלא יכשל גם במקרים נדירים.

לאחר ההשכבה ותפילת ערבית, התקיימה סעודת מצוה, בה המשיכו לשאת דברי תורה, הספד והתעוררות מפי רבנים ובני המשפחה.

 

 

 

 

 

כתבות קשורות

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן