מרן ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין שליט"א נשא דברי חיזוק לקראת פורים הבעל"ט בישיבת 'היכל מרדכי' בב''ב במלאות 4 שנים לייסוד הישיבה • צילום: שוקי לרר