מעמד הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת כנסת יצחק קרית ספר נערך בהשתתפות אלפי מתושבי העיר • שלושה כרכים של 'חבורות' יצאו לרגל המעמד.

בהשתתפות אלפים מתושבי העיר מודיעין עילית התקיימה שמחת הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת כנסת יצחק שבקרית ספר, טרם תחילת המעמד עלו רבני הישיבה בזה אחר זה למעונו של ראש הישיבה הגר"ש נוביק, המתגורר בקמפוס הישיבה למעמד סיום כתיבת האותיות בסה"ת.

לאחר תהלוכת ענק ברחובות מודיעין עילית כשמאות תלמידי ובוגרי הישיבה רוקדים ומפזזים לכבודה של תורה. הוכנס  ספר התורה להיכל הישיבה, שם התקיימו ריקודים שעה ארוכה יחד עם ספרי התורה הקיימים בישיבה. שיאו של המעמד עת הוכנס ספר התורה לארון הקודש, לקול שירת ההמונים.

בסעודה שנערכה באולם חדר האוכל של הישיבה, ברוב פאר והדר, הושמעו דברי חיזוק והערכה מראשי הישיבה הגר"ש נוביק, הגר"י פישהוף, והמשגיח הגר"י אלזעס, שעמדו על העמל וההשקעה של בני הישיבה, במסירת החבורות, והעלאתם ע"ג הכתב לרגל האירוע, שנכרכו לשלושה כרכים מפוארים, מלאים מפרי תנובתם של בני הישיבה. כמו"כ ציינו את הצורך להתרחק מענייני העוה"ז, כמו"כ שיבחו את ההשקעה בכתיבת חידושי התורה שנכתבו בחודש האחרון על הסוגיות הנלמדות בישיבה, לקראת המעמד, שנכרכו לשלושה כרכים מלאים בפרי תנובת הבחורים.

לרגל האירוע יו"ל מגילת אסתר מיוחדת, עם פירוש קול רינה וישועה להמגיד מדובנא, שחולקה כשי לתלמידי ובוגרי הישיבה. בסיום המעמד הוענק לתורמי ספר התורה הדמייה מפוארת של בנייני הישיבה.

את המעמד הנעימו בעלי המנגנים ר' אהרל'ה סמט, ר' מוטי לייכטר, עם הקלידן ר' רפי שטיין.