הילולת כ"ק מרן האדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב זצ"ל אצל אחיו מ"מ כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב שליט"א • תיעוד