חסידי ברסלב תושבי ניו יורק, קיימו את יום הפורים הקדוש במחיצת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א - ראש חבורות היכל הקודש חסידי ברסלב. הרה"צ קרא את המגילה בלילה וביום בבית המדרש היכל הקודש בבארא פארק בהתלהבות עצומה ונפלאה. ובמשך יום הפורים הקדוש עלו אנשי שלומנו לסעודת היום להתברך מפה קודשו.