בהשתתפות המונים נערכו אירועי חג הפורים במוסקבה: קריאות המגילה בכל שעה עגולה / התוועדות מרכזית עם רבה של רוסיה / מאות ביקורי בית למצוות היום • צילום: לוי נאזרוב
אירוע חג הפורים במוסקבה בירת רוסיה עברה באווירה מיוחדת ונעלית, בהשתתפות המונים רבים, שלקחו חלק בארועים רבים, החל מתענית אסתר ועד ליל שושן פורים.
הארועים המרכזיים נערכו בבניין בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, בסדר מופתי ומאורגן על ידי הגבאים המסורים שארגנו את המקום מבעוד מועד לקליטת הרבים, שהגיעו מכל רחבי העיר, במקביל לעשרות בתי חב"ד שפעלו גם הם בשכונות הרבות במוסקבה.
מאות ביקורי בית נערכו על ידי שלוחי חב"ד ותלמידי הישיבות ו"במרכז החסד היהודי שערי צדק", זכו מאות קשישים וגלמודים לקיים בהידור ושמחה את כל מצוות החג.
גם ביקורים בבתי הסוהר, בתי רפואה ועוד נערכו וכך דבר מלכו של עולם ודתו הגיע לכל מקום שיהודי מוסקבה נמצאים.
גלריה מליל חג הפורים

גלריה מיום חג הפורים