תיעוד ממראות חג הפורים במחיצת זקן ראשי הישיבות מרן הגר"י שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ