המצב הזה הוא לא מקומי אלא בינלאומי

הקריסה בקול רעש גדול תהדהד בכל העולם כולו

והוא רחום יכפר עוון

שלא תבאנה מלחמות