זה לא רלוונטי
פשוט לא נזיז את השעון
ממילא הכל סגור