תכנית "בהיכלו": מערכת ייחודית המהווה היכל תורה ענק לבני הישיבות בקהילות הקודש בעיר לתקופה זו. קובץ "חדוותא – בן חורין" יוצא בהוצאה מורחבת לקראת ימי חג הפסח ובו אמרות והנהגות קודש ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בענייני החג

דווקא בימים אלו, בני ברק מרבה תורה ביתר שאת ועוז: עיריית בני ברק מכריזה על פרויקט נרחב למען אלפי בני הישיבות בקהילות הקודש בעיר התורה והחסידות. לנוכח אתגרי הימים והנחיות הבטיחות שהשפיעו על היכלי התורה, הורה ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין לצוות לשכתו ולמחלקת קהילות וצעירים העירונית, להכין תכניות ייחודיות לאלפי בני הישיבות תושבי העיר שיוכלו להמשיך לשקוד על תלמודם ולהוסיף בריבוי זכויות לעם ישראל בשעה זו.

ואכן, במחלקת קהילות וצעירים בשיתוף "איגוד בני הישיבות", "איחוד בני הישיבות" ו"אגודת בני הישיבות", שקדו על בנייתן של שרשרת תכניות ייחודיות לכלל בני הישיבות, הכוללות מגוון אפשרויות לימוד אטרקטיביות, שיאפשרו לבני הישיבות לשקוד על תלמודם ביתר שאת ועוז במקומות ובאופנים הנשמרים לפי כללי משרד הבריאות.

מסגרת התכנית, הקימה עיריית בני ברק מערכת תוכן אינטראקטיבית – קו "בהיכלו", מרחב תורני ומערכת ייחודית שבה יבוצע רישום המשתתפים בני הישיבות מקהילות הקודש בעיר, באמצעות הקשת מספר ת.ז. בלבד. במערכת המיוחדת הוקמו שלוחות ייחודיות לכל קהילה בעיר, דרכה יוכלו בני הישיבות להציע תשובותיהם לשאלות וסוגיות שיועלו בקו בהיכלו ובקובץ המיוחד "בחדריך".

מערכת "בהיכלו" תהוה בס"ד היכל תורה ענק, בית מדרש טלפוני לכלל בחורי הישיבות בכל מקום לימודם. המערכת האינטראקטיבית מאפשרת לכל בן ישיבה שנרשם ועמל בתורה במסגרת זו, לציין מידי יום את מספר שעות הלימוד, כך שניתן יהיה לעקוב מידי יום אחר סך שעות עמל התורה הקדושה בעיר התורה והחסידות בקרב אלפי בני הישיבות בכלל קהילות הקודש בעיר. בנוסף, המערכת מאפשרת לכל קהילה לקיים שלוחה ייעודית שבה יוכלו תלמידי הישיבות בני הקהילה לפלפל בדיבוק חברים גם אם בריחוק מקום, בסוגיות ובנושאים המתבדרים בבית המדרש המופיעים בקבצים התורניים הייחודיים שהופקו עבור בני הישיבות. כמו"כ, במערכת הייחודית יושמעו לבני הישיבות עשרות שיחות ושיעורי תורה בענייני דיומא המיוחדים לתקופה זו.

בנוסף, כמידי תקופת יומי דפגרא, הפיקה מחלקת קהילות וצעירים שבראשות יועץ רה"ע הרב יצחק פריימן, בשיתוף ארגון "תורה דיליה", את הקובץ הייחודי "חדוותא" – בן חורין, במהדורה מיוחדת לקראת ימי חג הפסח הבעל"ט, כאשר הקובץ כולל תוכן תורני עשיר ומגוון מבית מדרשם של ראשי הישיבות ורבני קהילות הקודש שליט"א, כשבראשם נענדו כעטרה פניני קודש מפי קדשם וכתבם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לקראת הימים הנשגבים הבעל"ט. הקןבץ מכיל שאלות ומראי מקומות המכווינים את בני הישיבות לכתיבת חידושי תורה וסיכומי סוגיות בימי בין הזמנים, כשהחידושים והסיכומים יוגשו לרכזי איגוד ואיחוד בני הישיבות בקהילות הקודש, ויזכו את שולחיהם בהגרלה מיוחדת שתתקיים בסוף ימי ביה"ז.

בשל התקופה המתוחה בה שרויה ארץ הקודש, כאשר הכל שרויים בדאגה, עושה עיריית בני ברק כל מאמץ לאפשר לבני הישיבות להמשיך לעסוק בתורה הקדושה ולשקוד על תלמודם אף בישיבות בין הזמנים, תוך שמירה הדוקה על הוראות הבטיחות הברורות. בשל כך, הופק 'בחדריך' קובץ ייחודי לבני הישיבות, המאפשר לבני הישיבות לעמול התורה גם בזמן בו נמנע למרבה הצער לימוד הרבים בבתי המדרשות ובני הישיבות נאצלים ללמוד בחדרים נפרדים. הקובץ מכיל העתק של דפי הגמ' מסוגיות ערבי פסחים, וכולל מראי מקומות עם העתק דברי הראשונים והאחרונים ללימוד בצורת הדף.

ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין אמר בישיבת הערכת מצב בתקופת חירום זו, כי "למרות שאנו טרודים ועמוסים בתקופה מאתגרת זו במציאת פתרונות רבים לכלל הנושאים העירוניים השוטפים מידי שעה, אנו רואים כזכות שהיא חובה ראשונה במעלה לייקר ולרומם את בני הישיבות שהם כתרה של עירנו, להשיק תכניות מיוחדות עבור בני קהילות הקודש, שבעמל תורתם הקדושה מחזיקים את העולם כולו. מגוון התכניות הם סמל ודוגמה לעיר שתורתה עיקר ומלאכתה וחיי החומר בה הינן בגדר עראי"

יצויין, כי כמתן שכרה בצידה, נוסף על הזכייה העצומה של בני הישיבות לעמול בתורה הקדושה ולהרבות זכויות בימים אלו, תתקיים מידי יום הגרלה מיוחדת בין כלל המשתתפים שנרשמו לתוכניות, על סך 6000 שקלים. זאת בנוסף להגרלת ענק שתתקיים אי"ה בסוף ימי ביה"ז, שבה יוגרלו 20,000 שקלים בין כלל הלומדים וכותבים החידו"ת וסיכומי הסוגיות, וכן עשרות סטים של ש"ס עוז והדר, שולחן ערוך, רמב"ם הוצאת "יד שבתאי", ועשרות מתנות ייחודיות בשווי יקר ערך לכלל בני הישיבות עמלי התורה ומשתתפי התכניות המיוחדות.