בשל התפשטות נגיף הקורונה והדאגה ההולכת וגוברת גם בארה''ק נוכח החולים הרבים מסר מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט''א שיחה מיוחדת. השיחה נמסרה במעונו שברחוב ראב''ד בבני ברק ללא השתתפות ציבור והועברה בשידור חי.

בשל התפשטות נגיף הקורונה והדאגה ההולכת וגוברת גם בארה"ק נוכח החולים הרבים מסר הערב מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א שיחה מיוחדת, השיחה נמסרה במעונו שברחוב ראב"ד בבני ברק בעקבות הנחיות משרד הבריאות היא התקיימה ללא השתתפות ציבור, ובשל כך השיחה הועברה בשידור חי כאן ב'חדשות JDN'.

בשיחתו עמד מרן ראש הישיבה על הדברים שמוטלים על בני היהדות הנאמנה להתחזק בשעה זו נוכח המגיפה ההולכת ומתפשטת בעולם כולו. הבוקר בעיתון 'יתד נאמן' פורסם מכתבו של ראש הישיבה שכתב: "המצב כעת מחייב אותנו לפשפש ולמשמש במעשינו, בדבורינו, ובמחשבותינו, שכולם יהיו כראוי, כרצונו יתברך, ת"ת כנגד כולם, כל א' לפי כוחו, שלא יהיה ח"ו חטא של ביטול תורה".

עוד כתב ראש הישיבה במכתבו: "זהירות בדברים שבין אדם לחברו, שלא לגרום אפי' חלישות הדעת למישהו, ואם יש קפידא על מישהוא צריך להוציא הקפידא מלבו, כי כל צער הוא מן השמים, וכל דעביד רחמנא לטב עביד, וכן אם מישהוא מקפיד עלי, צריך לפייסו, אפי' שהקפידא היא שלא כדין, ויש צורך להתחזק בבטחון, ולהיות במצב רוח טוב, ואווירה נעימה בתוך המשפחה, וכן לשמור על כל כללי הזהירות הידועים, וח"ו לזלזל בזה".

מכתבו של ראש הישיבה הבוקר ב'יתד נאמן'