ב'חושן משפט' מוזכר מצב שבו הצדדים אינם יכולים להמשיך בהתחייבותם עקב 'מכת מדינה' - בפסק הדין כותבים הרבנים, שלמרות שיש בזה מחלוקת הפוסקים, הרי שבית הדין מפרסם את הדרך הנכונה לנהוג בזה

בהתייחסות הלכתית ראשונה לנושאים ההלכתיים הרבים שנוצרו בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, מפרסם בית הדין בעיר 'ביתר עילית' של ראב"ד ביתר הגאון רבי צבי ברוורמן שליט"א, שורה של הוראות בשאלות שמגיעות לבית דין בימים אלו.

במכתבם שפורסם בעיר מקדימים הדיינים כי מציאות זו מוזכרת כבר במקורות ההלכתיים ב'חושן משפט', מצב שבו הצדדים אינם יכולים להמשיך בהתחייבותם עקב 'מכת מדינה'.

בפסק הדין כותבים הרבנים, שלמרות שיש בזה מחלוקת הפוסקים, דבר שנותן כח למי שמחזיק בכסף להיות 'מוחזק', ולומר שסובר כשיטות שפוסקות כמוהו, הרי שבית הדין מפרסם את הדרך הנכונה לנהוג בזה. 

על פי הצעת בית הדין, שמתבססת על סיפור דומה שהגיע לפתחו של ה'חתם סופר' זיע"א, שבו הכריע שמכיון שיש בדבר מחלוקת הפוסקים יש לפשר.

הדיינים מציעים כפשרה כי הגנים הפרטיים אשר היו אמורים לפעול גם בימים הראשונים של חודש ניסן, ישלמו ההורים רק עד סוף חודש אדר, אך לא ישלמו על ימי העובדה שהיו אמורים להיות בתחילת ניסן. אומנם במקרה שהגן עובד באופן רשמי, ומפעיל הגן מקבל דמי אבטלה, דעת בית הדין שאין על ההורים לשלם כלל.

עוד מתייחס בית הדין, למקרים רבים של אנשים ששכרו דירות לפסח, או עבור חתונה שהתבטלה, ובאים לפני בית הדין לשאול האם חייבים לשלם את השכירות בכל מקרה. במקרה זה הפסק הינו כי השוכר פטור מלשלם מכיון שנאנס, אך תשלומים ומקדמות שכבר שולמו, אין המשכיר צריך להחזיר.

בית הדין מוסיף, כי לאחר פסח יוקם הרכב מיוחד לדון בכל השאלות המיוחדות שיתעוררו, ובעיקר בנוגע לאולמות שמחה וקייטרינג, שבהם יש לדון בכל הסכם לגופו.