מידת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קונך תחנתנו הפילי ובעד עמך רחמים שאלי כי כל לבב דווי וכל ראש לחלי