(בציניות כמובן)?
אבל בג"ץ ? לא מסכים
חברה אין ברירה
?=? כי אם לא , אנחנו נמות