תגבור חיוני במחלקות "רפואה וחיים" בכל מה שנדרש להקלה בימים טרופים שהקורונה משתוללת והחולים והמיוחדים ומשפחותיהם זקוקים לעזרה מוגברת • כמו"כ חולקו ל 420 משפחות שיש להם חניך מיוחד ערכות משחקים ופנאי להקלה על השהות בבית יחד עם כל המשפחה