במלאת 66 שנים להסתלקותו לשמי רום של כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי יעקב משאץ זי"ע שנודע לצדיק נשגב וקדוש עליון, הגיע יבדלחט"א נכדו כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א עם קבוצה מצומצמת ממקורביו לתפילה על ציונו הק' בבית החיים הישן בחיפה אשר נודע כמקום שרבים נושעה שם בדבר ישועה ורחמים, להעתיר בתפילה ובתחנונים על הכלל ועל הפרט, ובפרט במצב הקשה השורר בעולם בימים אלו