פרסום ראשון: המכתב הדרמטי שפורסם בשעה האחרונה עם ההוראה על איסור קיום מניינים הגיעה לאחר שהבוקר הגר''י סילמן חייג לרה''י הגרי''ג אדלשטיין והביא בפניו את קצב ההדבקה המסוכן בעיר, הפסק הועבר למרן שר התורה שהורה להוציא את המכתב

בשעה זו יוצאים רבני העיר בני ברק במכתב חריף בו הם פוסקים בצורה נחרצת כי על דעתם של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א "יש להחמיר את אמצעי הזהירות ואין לקיים כלל מנינים לתפילה גם לא במקומות פתוחים, וכמו"כ אסור ללמוד בבתי כנסת ובתי מדרש רק כ"א ילמד בביתו".

שעה קלה קודם לכן יצאה ההוראה הדרמטית ממעונו של שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שהפנה את ההוראה לרבני העיר כי אין לקיים כלל מנינים וכי מדובר בפיקוח נפש ממש, בקשתו של שר התורה הגיעה לרבני העיר והם מיהרו לצאת במכתב הנחרץ.

מרן שר התורה פסק: אין להתפלל במניין בב"ב – למסור את המזלזלים למשטרה

ל'חדשות JDN' נודע כי מה שהוביל את הפסק הדרמטי היא שיחת טלפון של הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א שחייג הבוקר (ראשון) למעונו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א והביא בפניו את המידע המדויק על המתחולל בעיר בני ברק וקצב ההדבקה המסוכן.

ראש הישיבה שנמנע עד היום מלתת הוראה בנוגע לקיום מנינים זאת בשל רצונו שהציבור ישמע להוראות משרד הבריאות קיבל את הדברים ואישר לגר"י סילמן לצאת עם ההוראה הזו שאין לקיים מניינים.

הגר"י סילמן מיהר להעביר את הוראת ראש הישיבה למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א והוא הורה באופן מיידי לרבני העיר לצאת במכתב בו יבהירו את חומרת העניין והסכנה שבדבר, ואכן שעה קלה לאחר מכן המכתב יצא לדרך.

יצוין כי קודם לפרסום המכתב ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין עבר עליו והורה כי הוראה זו חלה בכל מקום ולא רק בעיר בני ברק.

מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין בתפילת מנחה ביחידות במעונו

מכתב רבני העיר בני ברק