הילולת בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע - הרב יוסף חיים אוהב ציון שליט"א