מעמד החליצה מתקיים לפני בית דין של שלושה דיינים כאשר אחי המת לובש מנעל מיוחד, לפי דרישות ההלכה, בכדי לקיים את המצווה על כל פרטה ודקדוקיה

מאות אברכים באו לחזות בעיר לייקווד במעמד קיום המצווה הנדירה מצוות חליצה, אשר לא בכל יום ישנו האפשרות לקיים את המצווה, על כל פרטיה ודקדוקיה, עם כל דרישות ההלכה לקיים את המצווה.

קרא עוד:

[postim]

מצוות חליצה עורכים כשאחד נפטר בלי להשאיר אחריו בנים, אזי אשתו נופלת לייבום לפני אחיו של הנפטר, וכאשר האח מצהיר שאינו רוצה לייבמה, הרי היא חוצת נעלו ויורקת בפניו ואומרת לו 'ככה ייעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל', מרת העניין של ייבום היא להקים שם לנפטר שעל ידי כך שחיוישא את אלמנתו 'והיה הבן הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל'.

מעמד החליצה מתקיים לפני בית דין של שלושה דיינים כאשר אחי המת לובש מנעל מיוחד, לפי דרישות ההלכה, בכדי לקיים את המצווה על כל פרטה ודקדוקיה, יש נוהגים לערוך את המצווה בפרהסיא ויש נוהגים בצנעא.

המעמד האחרון אשר התקיים נערך בפרהסיא ברוב עם בעיר לייקווד בבית דין של הרה"ג ר' שמאול מאיר כץ שליט"א, בהשתתפות מאות אברכים בני תורה אשר באו לחזות בכל פרטי הדינים של המצווה הנדירה.