.

הממשלה אישרה את לקיים מניין ברחבת המדרגה השביעית במערת המכפלה 3 פעמים ביום לתושבי הישוב היהודי בחברון. לא תותר הגעה ממקומות אחרים בארץ. המניינים שימשיכו להתפלל ברחבת המערה יקבלו בקשות לתפילות אישיות במקום הקדוש, ניתן לשלוח בקשות לתפילה באמצעות הודעות האתר hebron.org.il/prayer או בהודעת וואטסאפ למספר 029901900.