הבוקר נפטר הרב יעקב מיכאל היילברון ז"ל ששימש במשך עשרות שנים כמלמד בת"ת יטב לב דסאטמאר בבני ברק

בבני ברק נפטר היום המחנך רבי יעקב מיכאל היילברון ז"ל מחשובי חסידי סאטמאר והוא בן ס"ד שנים לאחר שעבר אמש אירוע מוחי.

במשך עשרות שנים חינך את ילדי ישראל בתלמוד תורה יטב לב דסאטמר בני ברק.

היה חתנו של הרב עזריאל פרלמוטר ז"ל בעליה של מסעדת פרלמוטר הידועה ברחוב הלפרין בני ברק

על מסע הלויה תבוא הודעה בהמשך