לקראת חג הפסח הבעל"ט מסר גאב"ד בני ברק הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א את דרשת שבת הגדול בשיחה שהוקלטה מראש בגלל המצב בארה"ק ובעולם ובו דברי התעוררות והנחיות כשרותיות לקראת החג וגם התייחסות למצב התקופה • האזינו