אבל כבד בעולם ההלכה עם הסתלקותו של הגאון רבי אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל אשר עמד בראש מערכת הכשרות בד"ץ 'איגוד הרבנים' והיה מדיינה הגדולים של מנצ'סטר, בשבוע האחרון נדבק הדיין בנגיף הקורונה והלילה השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו

עַד מָתַי: ממנצ'סטר שבאנגליה מגיעה הידיעה המרה והקשה על פטירתו בטרם עת של הגאון רבי אשר יעקב וועסטהים זצ"ל אשר שימש כראש מערכת הכשרות בד"ץ 'איגוד הרבנים' אשר הלך לעולמו לאחר שנדבק בנגיף הקורונה והוא בשנת השבעים ואחד לחייו.

הגאון רבי אשר יעקב וועסטהים זצ"ל היה נחשב לבעל שם עולמי בתחום הכשרות כאשר עמד בראש מערכת הכשרות בד"ץ'איגוד הרבנים', הגרא"י זצ"ל היה מתלמידיו הקרובים של גאב"ד ה'עדה החרדית' הגרי"י וייס בעל ה'מנחת יצחק' זצ"ל אשר חיבבו והעריכו עד למאוד וסמך את ידו עליו. היה מרבני קהילת ביאלא ותלמיד מובהק של האדמו"ר בעל החלקת יהושע זצוק"ל.

לפני כחצי יובל פתח הגאון רבי אשר יעקב וועסטהים זצ"ל את ישיבת 'עזרת תורה' במנצ'סטר כאשר הוא שימש כראש הישיבה והיה דואג לתלמידים כלבניו ממש, תלמידיו מספרים על ראש ישיבה שהיה כאב לכל דבר והיה דואג לכל מחסורם, לאחר מספר שנים עזב הגרא"י וועסטהים את הישיבה אך במשך שנים עמד בראשות הישיבה שדאגה לבחורים רבים והחדירה בהם אהבת תורה ויראת שמים.

בשנה האחרונה אושפז הגאון רבי אשר יעקב וועסטהים מספר פעמים בשל חולשה, אך בשבוע האחרון נדבק בנגיף הקורונה והיא זו שהכריעה אותו הלילה. הרופאים נאבקו זמן ממושך על חייו אך בשעה האחרונה הוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו.

עם הסתלקותו לשמי רום של הדיין המוסמך הגאון רבי אשר יעקב וועסטהים זצ"ל אבל כבד בעולם ההלכה והדיינות בחלל הענק שנוצר כעת, הותיר אחריו משפחה כבודה ותלמידים רבים הממאנים לעכל את לכתו הפיתאומית. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.


תמונתו מחייו במחיצת כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א