בימים אלו רואה אור הגדה של פסח מהודרת ''שפתי כהן'' הכוללת חידושים מרהיבים על סדר ההגדה מהגאון הגדול רבי דב הכהן קוק שליט''א, היוצאת לאור ע''י מכון ''שפתי כהן''.

כשהגוי הגיע בעיצומם של ימי הפסח עם משאית והעמיס את החמץ שקנה
בימים אלו רואה אור הגדה של פסח מהודרת "שפתי כהן" הכוללת חידושים מרהיבים על סדר ההגדה מהגאון הגדול רבי דב הכהן קוק שליט"א, היוצאת לאור ע"י מכון "שפתי כהן" בראשות תלמידיו הרה"ג ר' משה חיים שניידר שליט"א ראש כולל קאליסק והרה"ג ר' יעקב בריזל שליט"א ראש כולל דרכי התלמוד,

בסוף ההגדה מובא קונטרס נדיר 'מה נהדר מראה כהן' הכולל את הנהגותיו בימי חג הפסח, שם מובא הסיפור הבא כידוע נוהג הרב קוק שליט"א לבצע את המכירה לנכרי בעצמו,

מה רבה היתה ההפתעה שבאחד מימי חג המועד נקש הנכרי בדלתו של הרב והודיע לבני הבית כי הביא איתו משאית להעמיס את סחורתו הלא היא החמץ שקנה בכסף מלא, כמו"כ העמיס את שארית החלוקה שנותרה מחלוקת הרבנית שתחי' למשפחות נזקקות, לשמחתו של הרב לא היתה גבול על הסימן שאכן ביצע את המכירה באופן היותר נעלה, עד כדי כך שהגוי הרגיש שביצע עיסקה משתלמת ביותר.

עקב המצב ההגדה נמכרת באופן מצומצם ביותר עפ"י הנחיות משרד הבריאות לפרטים נוספים 0527-660-975

בתמונה: הרב קוק בליבון הלכה עם ראשי המכון שליט"א מכון שפתי כהן לתורת מורינו הגאון רבי דב הכהן קוק שליט’’א פעיה’’ק טבריה.