שיחה מיוחדת על מנהג תענית בכורות ואיסור מלאכה בערב פסח • הרב יוסף חיים אוהב ציון