הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א בשיעור מיוחד על דיני ערב חג הפסח. השיעור נמסר מביתו של הרב שליט"א.