זאת במטרה להוריד את עלויות האשראי במערכת הבנקאית. במקביל, יינתנו הלוואות לבנקים לטווח של 3 שנים בריבית קבועה, שמותנות במתן אשראי לעסקים קטנים. נגיד בנק ישראל: "רק לקראת סוף 2021 לחזור לרמות הנמוכות ששררו ערב המשבר"

בנק ישראל הודיע הצהריים (שני) כי החליט להוריד את הריבית במשק מ-0.25% ל-0.1%, זאת במטרה להוריד את עלויות האשראי במערכת הבנקאית. בנוסף, הבנק הודיע על מהלך של מתן הלוואות לבנקים לטווח של שלוש שנים בריבית קבועה של 0.1%, אשר מותנות במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון אמר: "הפחתת הריבית תביא מיידית להקטנה בעלויות האשראי של משקי הבית והעסקים, ותסייע בהתאוששות המשק מהמשבר", ירון הזהיר כי "דחייה של חודש נוסף בהסרת המגבלות והרעה נוספת בסחר העולמי, תביא להתכווצות של 8.8% בתוצר בשנת 2020, ותעלה את שיעור האבטלה הממוצע בשתי נקודות אחוז נוספות".

"בהנחה שלא תהיה החמרה נוספת במגבלות בישראל מעבר לאלה שהוטלו עד כה, ושעיקר המגבלות שחוסמות את הפעילות הכלכלית יוסרו בהדרגה עד לסוף חודש יוני – המשק צפוי להתכווץ בשיעור של 5.3% ב-2020, ובשנת 2021 המשק צפוי לצמוח ב-8.7%", אמר פרופסור ירון, "אולם שיעור האבטלה צפוי לרדת בהדרגה, ורק לקראת סוף 2021 לחזור לרמות הנמוכות ששררו ערב המשבר".

זהו אחד מהכלים שיש לבנק ישראל על מנת לסייע במשבר מהסוג שבו אנו נמצאים. בבנק ישראל ציינו כי "המשבר הביא לטלטלה בשוקי ההון בארץ ובעולם, תוך ירידות חדות בשערי המניות ועליה בתנודתיות ובסיכון. בישראל, העליה החדה בתשואות האג"ח הממשלתיות ובמרווחי האג"ח הקונצרניות נבלמה לאחר צעדי בנק ישראל ובלימת הפדיונות מקרנות הנאמנות".