בחסות קופת חולים מאוחדת: "פסקי הלכות לחולה בפסח" עפ"י השיעורים שמסר הגאון הגדול רבי מתתיהו דייטש שליט"א רב שכונת רמת שלמה ובעמח"ס נתיבות אדם - יו"ל בחסות קופ"ח מאוחדת כמענה לציבור הרחב, ובפרט בימים אלו שרבים צריכים לכך ומקיימים בהידור מצות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.
בחסות קופת חולים מאוחדת: "פסקי הלכות לחולה בפסח" עפ"י השיעורים שמסר הגאון הגדול רבי מתתיהו דייטש שליט"א רב שכונת רמת שלמה ובעמח"ס נתיבות אדם – יו"ל בחסות קופ"ח מאוחדת כמענה לציבור הרחב, ובפרט בימים אלו שרבים צריכים לכך ומקיימים בהידור מצות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', וכולנו ממשיכים בתפילה על החולים שיתרפאו ועל הבריאים שלא יחלו, ונזכה השנה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בעיר ירושלים אמן.

להורדת החוברת לחץ כאן: הלכות חולה לפסח תש"פ