אם יחזרו לשגרה אחרי הפסח תהיה התפרצות נוראית כמו באיטליה.