הרב אהרן אברמן, יו"ר 'לב מלכה': "הספר יספק ידע ומענה הלכתי נרחב למתנדבים, כך שיוכלו להמשיך ולהתרים דם ללא חשש"

בארגון 'לב מלכה' התקיים באחרונה מעמד 'לחיים' לרגל הוצאת הספר 'בדמייך חיי', הספר הראשון מסוגו הנוגע כולו להלכות התרמת דם, אותם ריכז ר' אברהם יעקב גולדמינץ והציג אותם בעריכה נפלאה ובשפה ברורה ונעימה כשו"ת, בטוב טעם ודעת, בספר החדש והמקיף. הספר נכתב בהסכמותיהם הנלהבות של מרנן ורבנן גדול ישראל. הספר אף יחולק לכלל מתנדבי 'לב מלכה'. בספר מאות פרטים הלכתיים הקשורים ישירות לתורם הדם – גדרי הצלת נפשות שיש בפעולה זו, הקשר בין דיני הקזת דם שבתלמוד לבין תרומת הדם של ימינו, תרומת דם בשעת חירום בשבת, תרומת דם תמורת תשלום ודיני חובל בעצמו, מצות תרומת דם מול ביטול תורה, זמנים שבהם אין לתרום דם מסיבות הלכתיות או סגוליות, דיני צניעות בתרומת דם, הקזת דם להורים וכו'.

קרא עוד:

[postim]

בספר מובאים שאלות שנשאלו מרנן ורבנן על ידי הנהלת הארגון בעניין התרמת דם. מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל נשאל, האם צריך ליטול ידיים לאחר בדיקת ותרומת דם. " מסתבר דתרומת דם הינה בכלל הקזת דם של זה נפסק בגמרא דמקיז דם ולא נטל ידיו מפחד שבעה ימים- ולכן יש ליטול ידיים אחרי תרומת דם" השיב מרן הגרי"ש אלישיב. אך ציין, שאחרי בדיקת דם ( כגון בדיקה לסוכר) של נטילת דם מזערית אין צורך בנטילת ידיים".

מרן הגאון ר' חיים פנחס שינברג זצ"ל למתנדבי הארגון, מותר לכפות על אדם שיש לו סוג דם נדיר, לתרום אותו במצב של פיקוח נפש, אך לא במקרה שיש סיבות רפואיות שאינו יכול לתרום דם וכדומה. וכן, שאין צורך לברך על מים שאדם שותה לאחר בדיקת הדם במידה שאינו צמא, אלא אם כן יש בהם טעם.

מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר בעל 'השבט הלוי' הורה, שאסור לבן לעשות התרמת דם לאביו משום חשש איסור מכה אביו, כיון שזאת מכה שמוציאה דם. ואף אם זקוק האב לעשות טיפול רפואי הכרוך בהוצאת דם צריך לעשותה על ידי אחר, וגם במקרה שכבר מונחת המחט בתוך הוריד של האב, אסור לבן להוציא דם.

הרב אהרן אברמן, יו"ר 'לב מלכה': "הספר יספק ידע ומענה הלכתי נרחב למתנדבים, כך שיוכלו להמשיך ולהתרים דם ללא חשש". לספר נוסף קונטרס 'אנשי חסד נאספו', הספדים על הבחור החסיד אליהו ישראל אברמן ז"ל , בנו של יו"ר הארגון, שהלך לבית עולמו בקיצור שנים, וכן סיקור נרחב עם תמונות רבות של עשרים וחמש שנות פעילות של ארגון 'לב מלכה'- כיום הארגון עורך התרמות דם, שירותי אמבולנסים לחולים, יעוץ רפואי, הטסות רפואיות לחו"ל, מחנות נופש לילדים חולים, מערך התנדבותי בבתי חולים ועוד.