רגע לפני בדיקת חמץ יצא ר' הלל כהן מקייב אוקראינה עם כלי כתיבה קלף וקולמוס לעיירה מעז'יבוז הנצורה והריקה ללא מבקרים עקב הנגיף המתפשט בעולם. וכך בבית הכנסת העתיק של הבעש"ט סמוך ונראה למקום ציונו הקדוש התחיל ר' הלל הכהן הסופר המומחה בכתיבת ספר תורה שיוכנס בעזרת השם בקרוב ברוב עם למעז'יבוז לכבוד הבעש"ט זי"ע .

זאת בעקבות סיפור שהיה בזמן הבעש"ט בשנת ה-תקי"ב (1752) במעז'בוז שפרצה מגיפה והבעש"ט הורה להתחיל בכתיבת ספר תורה ואכן עם כתיבת מספר יריעות בספר התורה המגיפה נעצרה. וכך באותו מקום מסוגל התחילו בכתיבה המרגשת של ספר התורה למען עם ישראל.