כ"ק האדמו"ר מסלאנים שליט"א נשא היום דברים לקהל חסידיו בעקבות המצב הקשה עם התפשטות הנגיף בארץ ובעולם ולקראת חג הפסח הבעל"ט • האזינו

אגרת שכתב כ"ק האדמו"ר מסלאנים שליט"א לפני כמה ימים לקהל חסידיו