כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א באפיית מצות מצווה במאפיית 'טיב המצות' שבבעלות הר"ר אהרן יוסף קורניצר הי"ו • צילום: שוקי לרר