כאן רואים מנהיג, שומר על הכללים של הוראות הרופאין ומצוות ונשמרתם בלי פשרות