בתמונות מההילולא רואים שמקיימים "בהידור רב" את הוראת ההרחקה של שני מטר בין אדם.