צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

כ"ק האדמו"ר מצאנז בשיחה לחסידיו: "זרקו אותנו מבתי הכנסת"

כ"ק האדמו"ר מצאנז בשיחה לחסידיו לרגל היארצייט של זקנו בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע: "נראה שצריך לקבל ע"ע להקפיד יותר על כבוד בית הכנסת. זרקו אותנו מבתי הכנסת, לא די שאין לנו קרבנות גם אין לנו עתה תפילה וקריאת התורה כראוי"

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א ערך אתמול טיש מיוחד לרגל הילולת זקנו בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, סעודת ההילולא והנאום המרכזי של כ"ק האדמו"ר שליט"א שנערכה בביתו עם מניין מצוצמם בלבד שודרה בשידור חי לאלפי החסידים בארץ ובעולם.

בתחילת דבריו התייחס האדמו"ר שליט"א לקורבנות הרבים שמתו מנגיף הקורונה ואמר: "לדאבוננו נלקחו מאתנו בימים הללו כמה חשובים מאנ"ש, צעירים גם זקנים שהצטרפו למאות שכלל ישראל איבדו בתקופה מרה זו. רובם ככולם הם אנשים מורמים מעם, מרביצי תורה ומפיצי יהדות, עסקני ציבור חשובים, בעלי חסד ומעשים טובים. כל כך הרבה משפחות החלו לשבת שבעה אחר יום טוב. הלב דואב"

האדמו"ר הביא מדבריו של אביו כ"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זצוק"ל בכמה הזדמנויות שונות: "הנה כלל ישראל נמצאים במצב של צר ומצוק, הצרות הולכות ומתגברות, גם ברוחניות וגם בגשמיות, גם בכלל וגם בפרט, 'אין לך יום שאין קללתה מרובה משל חברתה', – מצב של הסתר ואפילה. דווקא שומרי התורה והמצוות סובלים ביותר, והם נרדפים וניתנים ללעג ולקלס וכל המקודש מחבירו חרב (יותר) מחבירו".

"ההסתר פנים גדול, השאלות מתעצמות, ואנחנו לא מבינים חשבונות שמים ואין לנו שום הסבר מניח את הדעת לכך. אמנם בשעה זו מוטל עלינו לדעת, כי ככל שהחושך גדול יותר, וככל שהמצב הולך ומחמיר, הרי זה סימן מובהק שאנחנו עומדים לקראת הגאולה השלימה".

צילום: א.פ

האדמו"ר הוסיף להסביר כי, "בשעה ששואלים אותנו על מה עשה ה' ככה – ואנו, אין לנו תשובות לשאלות הללו, כי גם אנחנו שואלים זאת את עצמנו, ולא יודעים להסביר – זה הוא הזמן שאנו עומדים לקראת גאולה. הכלל הוא, כי הגאולה השלימה תהיה דומה לגאולת ישראל מארץ מצרים כמו שנאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". האר"י הקדוש מפרש את הפסוק "ולא יכלו להתמהמה" כי אם כלל ישראל היו נשארים עוד זמן קט במצרים עלולים היו ליפול לנ' שערי טומאה ולא הייתה להם תקומה ח"ו, ולכן גם הגאולה העתידה תבוא דווקא במצב שכבר נראה שאין לנו תקווה ואחרית".

"איני אומר מוסר ח"ו, אבל במצב כזה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו קבלה טובה. לפי המצב, נראה שצריך לקבל ע"ע להקפיד יותר על כבוד בית הכנסת. זרקו אותנו מבתי הכנסת, לא די שאין לנו קרבנות גם אין לנו עתה תפילה וקריאת התורה כראוי.שכל אחד יקבל ע"ע שכאשר נזכה בקרוב לחזור לבתי הכנסת ניזהר יותר בכבוד בית ה' הן בדיבור והן במעשה, ובזכות קבלה זו הקב"ה ירחם עלינו".

"המוסר השכל שניתן להפיק מהמצב הנוכחי", אמר האדמו"ר הוא, "שרוצים להראות לנו מן השמים את כוחו של כל יחיד ויחיד. רואים במחלה הזו, כי איש אחד נגוע יכול להדביק מדינה שלימה. 'ומידה טובה מרובה ממידת פורעניות', אם איש אחד יכול להרוס ולהזיק לאלפים, בוודאי שאיש אחד שעושה פעולה טובה, של תפילה, תורה או חסד, יכול להשפיע ולהועיל לאלפי אלפים".

בסיום דבריו ביקש האדמו"ר שליט"א מחסידיו להוסיף בימים האלו ולהתחזק ברוחניות: "המצב דורש כעת שיכסו את הפה ואת האף בראש חוצות, ובוודאי שיש בכך סימן שיש להתחזק בשמירת הדיבור שלא להיכשל בלשון הרע ורכילות. כל האיסורים הללו נובעים מכך "שמכניסים את האף" אצל השני. אל תסתכל על החסרונות של השני, תסתכל על עצמך ותדאג לתקן את עצמך וככה כולם יתקנו את עצמם".

עוד הוסיף ואמר: "אני מבקש מהבחורים גם הצעירים וגם המבוגרים, שיקבעו לעצמם סדרי לימוד רציניים, הן סדר עיון והן סדר בקיאות. – לנסות לתאם חברותות או שילמדו דרך הטלפון – שלא יהיה חלילה ביטול תורה וחורבן עולם – אם תעזבני יום יומיים אעזבך".

8 תגובות

למה להשתמש בלשון שלילי, אולי הקב"ה רוצה אותנו לבד לבד את הלב שלנו

למה לכתוב דברים שהוא לא אמר?
בייחוד שיש לכך משמעות גדולה.
בכל הציטו של השיחה, לא מופיעות המילים שהכנסתם לו בכותרת.

אנא תקנו זאת. למען כבוד כ"ק. ולמען כלל ישראל.

סליחה. טעיתי.
הוא כן אמר זאת.
אבל אפשר לא להדגיש זאת דווקא.
ניכר שלא זה העיקר בדבריו.

מה נגיד לאןןןןן הגענו אלוקים ישמור אין בית כנסת אין ישיבות אויייייי אבאאא??

אתה מערער על דבריו של גדול הדור
התבייש לך!

האדמו"ר מצאנז קדוש עליון אשרינו שזכינו, כי הוא גם ת"ח, כלומר שהוא אדמו"ר ליטאי והוא חבר של מרן הגר"ד כהן שליט"א

חייב משיח אי אפשר ככה

גישה מרוממת יש לך, לראות בטוב ה' ורוב חסדו וברוב חשיבותו של כל יהודי ויהודי,
כחסיד צאנז האזנתי אמש לדרשה החוצבת, ואכן פרק נכבד הקדיש רבינו שליט"א דווקא לעניין זה שהזכרת, כאשר הוא מחדד ומדגיש שבתקופה קשה זו מראים את כוחו של כל יהודי בודד באשר הוא, וכמו שהוזכר כאן בפנים הכתבה מה שאמר בתוך הדברים שמידה טובה מרובה ממידת פורעניות', ואם איש אחד יכול לדבק ולהזיק לאלפים, אזי בוודאי שאם עושה פעולה טובה, של תפילה, תורה או חסד, יכול להשפיע ולהועיל רבות.
ולצד זה הוסיף בדברי מוסר והכביר בדברים לעורר הלבבות אודות שמירת הלשון ואהבת הזולת, ובדברי התעוררות למורא מקדש, ולפיכך בל תבהל נפשך מדברי הכותרת הרעשנית ועם ה' חזקו ונתחזקה לאור דברי קדשו.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *